Stredná škola tvorby hier a aplikácií

Prvá stredná škola zameraná výlučne na informačné technológie a umelú inteligenciu v dvoch hlavných profiláciách

Prečo stredná škola robí takéto aktivity?

Uvedomujeme si, že priniesť iba odborné vzdelanie nestačí na to, aby sme udržali mladé talenty doma a preto do vzniku školy chceme vybudovať aktívnu komunitu patrónov a investorov, ktorí svojou podporou motivujú mladé talenty, aby ostali na Slovensku a rozvíjali svoju domovinu. Chceme dať mladým všetko, čo budú potrebovať na to, aby uspeli vo svetovej konkurencii, a to odborné vzdelanie, network a základný kapitál.

Prečo stredná škola robí takéto aktivity?

Uvedomujeme si, že priniesť iba odborné vzdelánie nestačí aby sme udržali mladé talenty doma a preto do vzniku školy chceme vybudovať aktívnu komunitu patrónov a investorov, ktorí svojou podporou motivujú mlade talenty aby ostali na Slovensku a rozvíjali svoju domovinu. Chceme dať mladím všetko čo budú potrebovať na to aby uspeli v svetovej konkurencií, odborné vzdelanie, network a základný kapitál.

Kedy bude škola otvorená?

Aktuálne sme v procese zriaďovania školy, ktorú plánujeme otvoriť až pre školský rok 2023/2024 v Bratislave.

Kedy bude škola otvorená?

Aktuálne sme v procese zriadovania školy, ktorú plánujeme otvoriť až pre školský rok 2023/2024 v Bratislave.

Kto stojí za zámerom založenia školy?

Za víziou založenia strednej školy zameranej na IT a AI stoja lídri top technologických firiem a popredných vzdelávacích organizácií venujúcich sa výučbe technológií: wezeo.com, openlab.sk, hemisfera.sk a ďalší partneri, ktorých predstavíme čoskoro.

Kto stojí za zámerom založenia školy?

Za víziou založenia strednej školy zameranej na IT a AI stoja lídri top technologických firiem a popredných vzdelávacích organizácií venujúcich sa výučbe technológií: wezeo.com, openlab.sk, hemisfera.sk a ďalší partneri, ktorých predstavime čoskoro.

Aká je koncepcia školy?

Kurikulum školy je postavené na troch pilieroch: osobnostnom (zameranom na sebapoznanie), humanitnom (zameranom na rolu jednotlivca v spoločnosti) a prírodovednom (zameranom na technológie budúcnosti). Veríme, že integráciou všetkých týchto pilierov do vzdelávacieho procesu, dokážeme študentov pripraviť na veľké výzvy 21 storočia.

Aká je koncepcia školy?

Kurikulum školy je postavené na troch pilieroch: osobnostnom (zameranom na sebapoznanie), humanitnom (zameranom na rolu jednotlivca v spoločnosti) a prírodovednom (zameranom na technológie budúcnosti). Veríme, že integráciou všetkých pilierov do vzdelávacieho procesu, dokážeme študentov pripraviť na veľké výzvy 21 storočia.

Odborné zameranie školy

Digitálne hry

Vývoj hier predstavuje základné smerovanie, ktoré je pre väčšinu detí a mládeže vstupnou bránou do sveta IKT.

Hybridné aplikácie

Hybridné aplikácie sú jednou zo základných profilácií, ktorú chceme rozvíjať a predstavuje budúcnosť vo vývoji aplikácií.

Umelá inteligencia

Umelú inteligenciu vnímame ako zastrešujúci prvok, ktorého princípy sa aplikujú v hrách a zároveň sú bežne dostupné aj v aplikáciách.

Kto stojí za strednou školou?

Skyro stredná škola

informačných technológií a umelej inteligencie

Škola zameraná na vývoj hier a hybridných aplikácií

Za víziou založenia strednej školy zameranej na IT a AI (artificial intelligence) stoja lídri top softvérovej firmy a popredných vzdelávacích organizácií venujúcich sa výučbe technológií. Dlhodobo v našich organizáciách aj vo viacerých odborných skupinách pracujeme na tom, aby sme v školstve priniesli systémovú zmenu. Založenie technologickej strednej školy vnímame ako prirodzený krok k naplneniu tejto misie:

wezeo.com

– líder hybridných softvérových aplikácií

openlab.sk

– technologický akcelerátor pre stredné školy

hemisfera.sk

– vzdelávanie v oblasti tvorby digitálnych hier

Vypočuj si podcast na platformách

Alebo nás sleduj na sociálnych sieťach

Ostaň s nami v spojení

Sleduj nás na sociálných sieťach alebo počúvaj náš podcast #ModernaSkola, kde informujeme o tom ako bude výučba v novej škole vyzerať ale aj o aktivitách, do ktorých sa môžeš zapojiť ešte pred otvorením školy.

Hlavní partneri